لاستیک
​​​​تایرهای سواری تویاما

​تایری با طراحی خاص ومقاوم در برابر لغزش

​​ظریف،پویا،مطابق با فناوری جدید
تکنولوژی سه بعدی الگوی مقاوم در برابر لغزش
عملکرد بالای ترمز درجاده های گل آلود
طراحی خاص که موجب کاهش فرسودگی لاستیک می شود

​​چسبندگی عالی در جاده های خشک و خیس
ایجاد صدا و حرارت کم
ایجاد نیروی کشش عالی

​تایری با چسبندگی بالا و صدای کم

​​نسل جدید تایر های کم صدا
ساخته شده با تکنولوژی شبیه سازی چندمرحله ای
ساییدگی نامنظم بسیار پایین

​تایری با تکنولوژی جدید

​​عملکرد بسیار خوب در هنگام حرکت
قدرت کشش بالا با آج پهن
ایجاد صدای بسیار کم

​تایری با بهترین عملکرد